KAS YRA BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS, BDAR (ANGL. GDPR). - Kompiuterių taisykla Vilniuje

KAS YRA BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS, BDAR (ANGL. GDPR).

Comments are closed

2018 m. gegužės 25 d. bus pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas BDAR, (GDPR -angl.) (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo), kuris skatins įmones prisiimti atsakomybę už tai, kad duomenis jos naudotų taip, kad negalėtų pakenkti asmenims, kurių tie duomenys yra, įtvirtinamas atskaitomybės principas, kurio pamatas turėtų būti kvalifikuotas duomenų apsaugos pareigūnas įmonėje. Laiko pasirengti ne tiek ir daug, tačiau, imantis veiksmų nedelsiant, suspėti ir jaustis ramiems dėl tinkamo reglamento įgyvendinimo įmonėje tikrai įmanoma.

MES PASIRENGĘ SUTEIKTI JUMS KONSTRUKTYVIĄ PAGALBĄ, PATEIKDAMI  KONKREČIUS PATARIMUS, KAIP PRAKTIŠKAI PASIRENGTI REGLAMENTO TAIKYMUI IR BŪTI DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNU JŪSŲ ĮMONĖJE. REIKIA PAGALBOS? SKAMBINKITE MUMS TELEFONU 8 615 18383 IR MES SUTEIKSIME JUMS NEMOKAMĄ KONSULTACIJĄ.
  • Jums gali kilti klausimas, ar reglamento įgyvendinimas tikrai aktualus jūsų įmonei. Atsakymas yra taip, jei atitinkate bent vieną iš šių sąlygų:
  • turite klientų fizinių asmenų;
  • tvarkote darbuotojų asmens duomenis;
  • vykdote tiesioginę rinkodarą;
  • vykdote vaizdo stebėjimą.

Reglamente numatytas baudų dydis priverčia suklusti esamus ir būsimus duomenų valdytojus ir pažvelgti asmens duomenų apsaugą labai atsakingai. Duomenų valdytojui ir duomenų tvarkytojui, pažeidusiam Reglamento nuostatas, gali būti skiriamos administracinės baudos, kurios kiekvienu konkrečiu atveju turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Priklausomai nuo Reglamento pažeidimo pobūdžio bauda gali siekti nuo 2 iki 4 proc. ankstesnių finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos, arba nuo 10 000 000 iki 20 000 000 EUR.

Todėl įsitikinkite, kad asmenys, kurie Jūsų įmonėje priima sprendimus, būtų informuoti, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. keičiasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir pradedamas tiesiogiai taikyti Reglamentas ir žinotų, kaip tinkamai jį įgyvendinti. Pažymėtina, kad duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas, paskyręs duomenų apsaugos pareigūną pagal Reglamento (ES) 2016/679 37 straipsnio 7 dalį, privalo apie tai pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Reikia papildomos informacijos? Aplankykite mūsų puslapį www.duomenu-apsauga.lt

Comments are closed.